Vandkvalitet

Der analyseres hovedsageligt for stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, pesticider og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Der tages prøver 4 gange årligt hos forskellige forbrugere. En af disse analyser er en udvidet kontrol incl. pesticider , hovedbestanddele , sporstoffer , PFAS-forbindelser etc.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring.

Pesticidanalyser udføres ved boringskontroller , samt den udvidede kontrol hos en forbruger.

Er du i tvivl om du får vand fra Tømrersvinget eller Skovfennen , kan du kontakte os på tlf : 7464 4314 eller mail :  drift@tinglevvand.dk

Vi følger analyseprogrammet som er fastlagt fra Aabenraa Kommune.

 

Dato

Sted

Type

Resultat

2024.02.05  Vandværk Tømrersvinget Ledningsnet PDF
2024.02.12 Vandværk Skovfennen Ledningsnet PDF

2023.08.08

Skovfennen boring 1

DGU.nr. 168.1193

PDF

2023.08.24 PFAS  DGU.nr. 168.1193 /Portals/61/168_1193%20PFAS-sum.pdf

2023.08.08

Skovfennen boring 2

DGU.nr. 168.1228

PDF

2023.08.24 PFAS  DGU.nr. 168.1228 /Portals/61/168_1228%20PFAS-sum.pdf
2023.08.08 Tømrersvinget boring 1 DGU.nr. 168.1498 PDF
2023.08.24 PFAS  DGU.nr. 168.1498 /Portals/61/168_1498%20PFAS-sum.pdf

2023.08.08

Tømrersvinget boring 2

DGU.nr. 168.1467

PDF

2023.08.24 PFAS DGU.nr. 168.1467 /Portals/61/168_1467%20PFAS-sum.pdf

2023.05.24

Vandværk Skovfennen

Ledningsnet udvidet

PDF

2023.05.24

Vandværk Tømrersvinget

Ledningsnet udvidet

PDF

 

 

Vandets hårdhedsgrad er 11 dh - middelhårdt