Øvrig information

Covid-19 Beredskabsplan tryk her : BeredskabsPlan

 

Ændring af Opkrævningsintervaller :

Opkrævningen har indtil nu været bagudrettet, og der blev altid opkrævet efter at vandet er forbrugt. Derved har Vandværket hidtil haft risiko for at tabe penge på fordringer som på grund af konkurs m.m. ikke er blevet betalt. Dette har bestyrelsen i en lang periode drøftet, hvorledes denne risiko kunne formindskes.

Vandværket har nu fået installeret elektroniske målere i hele forsyningsområdet og som gør det muligt at foretage flere aflæsninger i løbet af året, og ikke kun den 30. september.

Bestyrelsen har derfor besluttet at ændre opkrævningsperioderne således, at det fremover både vil være en periodeafregning samt en aconto for næste periode. Første gang i januar 2018, hvor der vil være en periodeafregning for 4. kvartal 2017 + en aconto for 1. kvartal 2018 med forfald den 1. februar 2018.

Opkrævningen i januar 2018 betyder at alle forbrugere over 300 m3 vil for en ekstra opkrævning og forbrugere under 300 m3 vil det betyde at opkrævningen fremrykkes til 1. februar og at opkrævningen fremover bliver kvartalsvis, ligesom forbrugere over 300 m3.

Ved at ændre opkrævningsperioderne vil vandværket fremover mindske risikoen for tab samt få en meget tættere opfølgning af forbruget hos den enkelte forbruger.