Vandkvalitet

Der analyseres hovedsageligt for stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, pesticider og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Der tages prøver 4 gange årligt hos forskellige forbrugere. En af disse analyser er en udvidet kontrol incl. pesticider , hovedbestanddele , sporstoffer etc.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring.

Pesticidanalyser udføres ved boringskontroller , samt den udvidede kontrol hos en forbruger.

Er du i tvivl om du får vand fra Tømrersvinget eller Skovfennen , kan du skrive til os på  drift@tinglevvand.dk

Vi følger analyseprogrammet som er fastlagt fra Aabenraa Kommune.

 

Dato

Sted

Type

Resultat

2021.08.24  Vandværk Tømrersvinget Ledningsnet PDF
2021.08.24 Vandværk Skovfennen Ledningsnet PDF

2019.05.15

Vandværk Skovfennen

Boring 1

PDF

2019.05.15

Vandværk Skovfennen

Boring 2

PDF

2019.05.15 Vandværk Tømrersvinget Boring 1 PDF

2019.05.15

Vandværk Tømrersvinget

Boring 2

PDF

2021.05.20

Vandværk Skovfennen

Ledningsnet udvidet

PDF

2021.05.20

Vandværk Tømrersvinget

Ledningsnet udvidet

PDF

 

 

Vandets hårdhedsgrad er 11 dh - middelhårdt