Vandkvalitet

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring.

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

 

Dato

Sted

Type

Resultat

2020.08.26  Vandværk Tømrersvinget Ledningsnet PDF
2020.08.26 Vandværk Skovfennen Ledningsnet PDF

2019.05.15

Vandværk Skovfennen

Boring 1

PDF

2019.05.15

Vandværk Skovfennen

Boring 2

PDF

2019.05.15 Vandværk Tømrersvinget Boring 1 PDF

2019.05.15

Vandværk Tømrersvinget

Boring 2

PDF

2020.05.04

Vandværk Skovfennen

Ledningsnet udvidet

PDF

2020.05.04

Vandværk Tømrersvinget

Ledningsnet udvidet

PDF

 

 

Vandets hårdhedsgrad kan ses her